Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij maestro-casino-nl.top! Voordat u gebruik maakt van onze website, vragen wij u om onze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en alle gerelateerde diensten die wij aanbieden.

Door gebruik te maken van maestro-casino-nl.top gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, raden wij u aan om geen gebruik te maken van onze website.

Account Registratie

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van onze website, kan het nodig zijn om een account aan te maken. Bij het registreren van uw account, stemt u ermee in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, zoals uw wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Indien u vermoedt dat uw accountgegevens zijn aangetast, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Intellectueel Eigendom

De inhoud op maestro-casino-nl.top, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, knoppen, afbeeldingen, audio clips en software, is eigendom van of wordt onder licentie gebruikt door maestro-casino-nl.top en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, tonen, uitvoeren of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van maestro-casino-nl.top.

  • U mag de inhoud van onze website bekijken en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
  • Het is niet toegestaan om onze website te gebruiken voor enig ander doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperking van Aansprakelijkheid

De informatie op maestro-casino-nl.top wordt verstrekt 'zoals het is' zonder enige garanties, expliciet of impliciet. Wij waarborgen niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud op onze website. U erkent dat het gebruik van onze website op uw eigen risico is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken na elke wijziging, geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik meer te maken van onze website.